Management

management

Vanuit een oplossingsgericht denkkader word je als leidinggevende getraind om gewenste situaties te onderzoeken en naar een oplossing toe te werken zonder in een oorzaak-gevolg discours te (her)vallen.

De coaching helpt je afstand te nemen van probleemgericht en hypothetisch te denken en te focussen op het zoeken naar oplossingen en het analyseren van de gewenste situatie.

Deze methodiek vermindert weerstand bij jezelf en je medewerkers, door met oog voor  individuele drijfveren, kwaliteiten en bijdrages de menselijke interactie en taal een centrale rol en waarde te geven.

“Het leven is inderdaad moeilijk, deels vanwege de echte moeilijkheden die we moeten overwinnen om te overleven, en deels vanwege onze eigen aangeboren wens om het altijd beter te doen, om nieuwe uitdagingen te overwinnen, om zichzelf te verwezenlijken. Geluk wordt grotendeels ervaren in het streven naar een doel, niet in het bereiken van dingen, omdat onze natuur er altijd naar is om door te willen gaan naar het volgende streven.”
– Albert Ellis

Blijf vragen, in vraag stellen en nieuwsgierig zijn en vind zo oplossingen!

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies.